Festival Integrace Slunce

Váš oblíbený festival v Paláci Akropolis

Festival integrace Slunce slouží k setkávání lidí se zdravotním postižením se zdravými všech věkových kategorií. Umění a kultura se nám stává prostředkem ke vzájemnému chápání a odbourávání bariér mezi lidmi.

Festival integrace Slunce v Paláci Akropolis, Kubelíkova 27, Praha 3 pořádá SUKUS, z.s. Za podpory: Městské části Praha 3, Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kultury ČR.
Pod záštitou: Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.
Mediální partneři: Abilympijský zpravodaj, Vozíčkář časopis nejen pro sedící, časopis MŮŽEŠ, Rádio Regina DAB Praha, Slovenský institut, Náš region, Rádio Hey, Color Music Radio
Děkujeme Dilii za odpuštění autorských poplatků.

Zdravotně postižení mají vstup zdarma


Termíny letošního 23. ročníku festivalu:
jarní část: 15.–19. 5. 2017
podzimní část: 6.–10. 11. 2017


Mediální partneři:

časopis Vozíčkář
Abilympijský zpravodaj časopis Můžeš Slovenský institut Regina Color Hey Náš region
... FESTIVAL INTEGRACE SLUNCE ...